2009 metų tyrimo rezultatai

2009 metais atliktas mobingo diagnozavimo tyrimas. Tyrimo metu apklaustas 1379 respondentas iš viešojo ir privataus sektoriaus (privatus sektorius – 998 stebiniai, viešasis sektorius – 381 stebinys). Lentelėje pateikiamas patyrusių mobingą respondentų pasiskirstymas pagal 22 veiklos sritis. Atliekant tyrimą siekta nustatyti galimus sociodemografinius skirtumus bei tapatumus lietuviškose ir vakarietiškose organizacijose. Lietuvos verslo organizacijose išryškėjęs rezultatas – mobingo reiškinys dažnas leidybos, prekybos ir transporto bei žemės ūkio veiklos srityse. Viešajam sektoriui būdinga savita darbo struktūra ir darbuotojų pasirengimas, sąlygojantis ribotą darbo vietos pasirinkimą. Dėl sąlygiškai mažos pasiūlos darbo rinka yra ribota, o darbo vieta labiau saugoma. Mobingą patyrusių darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigas išryškina, kad dažniausiai priekabiavimo aukomis tampa eiliniai pavaldiniai, kurie kenčia nuo kolegų. Nors ganėtinai ryški ir vadovo institucinė galia, tačiau pasitvirtina ankstesnių tyrinėjimų prielaidos – mobingas populiariausias tarp vienodas pareigas užimančių asmenų. Nustatyta amžiaus įtaka priekabiavimui – rezultatai rodo, kad mobingą darbuotojai patiria aktyviausiu ir dažnai produktyviausiu savo amžiaus laikotarpiu, vadinasi, galima daryti prielaidą, kad pavydas, konkurencija yra viena iš kertinių priežasčių mobingui kilti. Vis dėlto, lyginant su Vakaruose atliktais tyrimais, galima pastebėti tam tikrų skirtybių. Skirtingai, nei rodo Vakaruose atliekami tyrimai, Lietuvos organizacijose mobingas pasireiškia ne pačioje karjeros pradžioje, o darbingiausiame tarpsnyje (plačiau: autorės straipsniuose ir leidiniuose). 

2009_rezultatai_perdarytas.JPGwww.mobingas.lt
mobingas@gmail.com
j.vveinhardt@gmail.com
mob. tel. +370 698 06 668

Kopijuojant ar kitaip atkuriant šiame puslapyje pateiktą informaciją privaloma nurodyti šaltinį.