2008 metų tyrimo rezultatai

2008 metais mobingui, kaip diskriminuojantiems darbuotojų santykiams, diagnozuoti sudarytas klausimynas, kurio patikimumą patvirtino ekspertų vertinimai ir aukštos Cronbach alpha reikšmės. Tyrimo metu apklaustas 351 respondentas viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose.  Lentelėje pateikiamas patyrusių mobingą respondentų pasiskirstymas pagal 20 veiklos sričių. Nustatyta, kad dažniausiai diskriminuojančius mobingo veiksmus yra patyrę viešajame sektoriuje dirbantys respondentai – švietimo, socialinio darbo srityse – bei kai kuriose verslo organizacijose. Diskriminuojančius veiksmus nurodė patyrę apie trečdalį respondentų (35,6 proc.), iš kurių dominuoja privatus sektorius (77,6 proc.). Tačiau privačiame sektoriuje patyčių trukmė nurodoma trumpesnė nei viešajame. Pavyzdžiui, apie trečdalį (35,1 proc.) respondentų iš privačiojo sektoriaus patyčias ar seksualinį priekabiavimą kentė šešis mėnesius, tai yra trumpiau nei viešajame sektoriuje. Tyrimas rodo panašų priekabių pasiskirstymą pagal lytį - abiejų lyčių atstovams kyla vienoda grėsmė tapti diskriminuojančio užpuolimo auka. Tačiau išryškėjusi tendencija, jog mobingas dažnesnis organizacijose, kuriose tradiciškai didesnė moteriškos lyties darbuotojų koncentracija, paskatino atlikti papildomus, naujus tyrimus priežastims nustatyti. Diskriminuojančius veiksmus daugiausiai (34,7 proc.) iš patyrusiųjų patyčias – sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (10,3) bei švietimo (13,8 proc.) srityse. Šiose srityse santykinai aukštas (atitinkamai 10,3 proc. ir 13,8 proc.) mobingo rodiklis. Ryškėja ir dar viena tendencija – mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, raiška žymesnė – su paslaugų teikimu susijusiose veiklose (sveikatos apsauga, socialinis darbas, švietimas, laisvalaikio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla, viešbučiai ir restoranai, transportas, viešasis valdymas). Ši tendencija ryški tiek viešajame, tiek ir privačiajame sektoriuose. Be to, dėmesys atkreiptinas į tokias veiklos rūšis kaip leidyba, spausdinimas. Tyrimo rezultatai rodo mobingo dažnumo ryšį su išsimokslinimu. Kuo aukštesnis organizacijos respondentų išsimokslinimas, tuo didesnė mobingo tikimybė (plačiau: autorės straipsniuose ir leidiniuose).

2008_rezultatai_perdarytas.JPG 

 

www.mobingas.lt
mobingas@gmail.com
j.vveinhardt@gmail.com
mob. tel. +370 698 06 668

Kopijuojant ar kitaip atkuriant šiame puslapyje pateiktą informaciją privaloma nurodyti šaltinį.