Mobingo intervencija

Organizacija ir auka turi du kelius: auka – palikti organizaciją, o organizacija netekti darbuotojo arba keisti situaciją, taikant intervencijos priemones.

Intervencija taikytina ne tik įsiplieskusiems konfliktams gesinti, bet, žvelgiant sistemiškai, siekiant laiku „užbėgti įvykiams už akių“. Net ir sėkmingai aukos atžvilgiu išsprendus konfliktą, dar ilgai gali būti jaučiami liekamieji reiškiniai. Todėl pirminė intervencijos užduotis – lokalizuoti konfliktą iki lemiamo įvykio, o dar geriau – vystyti kultūrinį ir organizacinį imunitetą patyčioms, priekabėms ir radikaliausiai formai – mobingui.

Galima išskirti du mobingo intervencijos lygmenis: individo ir organizacijos. Tačiau nė vienas nebus maksimaliai veiksmingas netaikant jų kompleksiškai. Lokalizavus pavienius konfliktus problema bus tik laikinai nuslopinta. Pavyzdžiui, kai kurie specialistai mobingo aukoms dažniausiai pasiūlo vienintelį būdą – palikti organizaciją. Tai viena išeičių puolimą patiriančiai aukai, bet – ne organizacijai, nes nepadeda iš esmės spręsti problemos. Mobingas, kaip reiškinys, pažeidęs organizacijos klimatą, gali stiprėti ir plėstis, todėl problema lieka ir aštrėja. Kuo vėliau organizacija pastebės ir prisiims atsakomybę, tuo daugiau pastangų, energijos ir išlaidų prireiks psichologiniam klimatui gerinti.

Esminė mobingo sprendimo sąlyga – jį atpažinti, pripažinti ir įvardyti konkrečiais konfliktų atvejais. Reiškinio priežasties, eigos bei pasekmių aukai ir jos fizinei bei psichinei sveikatai, profesinei karjerai daromos žalos tyrimai suponuoja būtinybę kurti įvairias prevencijos programas. Mobingą darbuotojų tarpusavio santykiuose tyrinėjantys mokslininkai siūlo tokias intervencijos priemones: koučingą (angl. coaching), superviziją (angl. supervision), moderavimą (angl. moderation) ir mediaciją (angl. mediation). 

Cituojant nurodyti šaltinį:

Vveinhardt, J. (2009). Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą. Disertacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

www.mobingas.lt
mobingas@gmail.com
j.vveinhardt@gmail.com
mob. tel. +370 698 06 668

Kopijuojant ar kitaip atkuriant šiame puslapyje pateiktą informaciją privaloma nurodyti šaltinį.